Loading...

ACTIVE-STONE

Środek służący do gruntownego mycia powierzchni kamiennych (typu granit i piaskowiec), bruku oraz betonu. Szczególnie przydatny do usuwania starych, trwałych zabrudzeń przed planowaną renowacją powierzchni.

Cechy charakterystyczne wyrobu:
usuwa trwałe zabrudzenia na piaskowcu, betonie i kostce brukowej, usuwa zanieczyszczenia materiałami typu fuga mineralna, zaprawy cementowe, farby, usuwa tłuste plamy oraz wysolenia, do stosowania metodą ręczną jak i myjkami ciśnieniowymi.

Rodzaj produktu:
Płyn do mycia kamienia, bruku i betonu. Skoncentrowany, kwaśny roztwór wodny z dodatkiem środków modyfikujących.

Opis

Płyn do mycia kamienia, bruku i betonu

 • Środek służący do gruntownego mycia powierzchni kamiennych (typu granit i piaskowiec), bruku oraz betonu. Szczególnie przydatny do usuwania starych, trwałych zabrudzeń przed planowaną renowacją powierzchni.
 • Cechy charakterystyczne wyrobu:
  usuwa trwałe zabrudzenia na piaskowcu, betonie i kostce brukowej, usuwa zanieczyszczenia materiałami typu fuga mineralna, zaprawy cementowe, farby, usuwa tłuste plamy oraz wysolenia, do stosowania metodą ręczną jak i myjkami ciśnieniowymi.
 • Rodzaj produktu:
  Płyn do mycia kamienia, bruku i betonu. Skoncentrowany, kwaśny roztwór wodny z dodatkiem środków modyfikujących.

Dodatkowe informacje

Ilość kilogramów

3kg, 5kg, 10kg, 15kg

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

ZAGROŻENIA I REAKCJE

 • H304 – Połkniecie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • EUH 066 – Powtarzające się narażanie może powodować wysłużenie lub pękanie skóry.
 • P301+P310 – W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
 • P331- Nie wywoływać wymiotów.
 • P405 – Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów.

SPOSÓB UŻYCIA

 • Przeprowadzić test skuteczności oddziaływania na niewielkiej powierzchni.
 • Rozprowadzać środek za pomocą pędzla, szczotki lub gąbki.
 • Odczekać od kilku do kilkunastu minut, ale nie dopuszczać do wyschnięcia powierzchni pokrytej roztworem roboczym. Można szorować powierzchnię za pomocą twardej szczotki.
 • W miarę potrzeby można powtórnie zwilżyć płynem czyszczoną powierzchnię.
 • Zebrać brudny płyn z powierzchni, spłukać czystą wodą (powtórzyć 2- 3 razy).
 • Pozostawić do wyschnięcia.
 • Uwagi i zalecenia:
  Stosować rękawice i okulary ochronne. Zabezpieczyć środek przed dostępem dzieci. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy obficie przemyć je wodą i skonsultować się z lekarzem.
  Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Przedstawione powyżej informacje nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP.
 • Wydajność:
  Wydajność z 1 litra – od 10 m2 do 60 m2 powierzchni czyszczonej w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni.
 • Przechowywanie:
  Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych pomieszczeniach, na paletach, w temperaturze od +5ºC do +25ºC.

Pozostałe wskazówki znajdują się na karcie informacyjnej oraz karcie bezpieczeństwa produktu.
Karta dla personelu medycznego dostępna pod telefonem 048 661100120.

SKŁAD

 • Węglowodory, C10-C13, N-ALKANY, IZOALKANY, CYKLICZNE, AROMATYCZNE <2%.