Loading...

ACTIVE-RIM

Produkt pianowy silnie myjący zawierający inhibitory ochronne.
Usuwa brud, jak płynne oleje, resztki insektów, gazy wydechowe i inne zabrudzenia uliczne.
Nadaje się do powierzchni polerowanych, chromowanych, anodowanych, malowanych proszkowo.
Przy właściwym użyciu nie pozostawia śladów.
Regularne mycie preparatem ułatwia kolejne mycia.

Opis

Płyn do mycia felg aluminiowych

PRODUKT PIANOWY SILNIE MYJĄCY ZAWIERAJĄCY INHIBITORY OCHRONNE.

 • Usuwa brud, jak płynne oleje, resztki insektów, gazy wydechowe i inne zabrudzenia uliczne.
 • Nadaje się do powierzchni polerowanych, chromowanych, anodowanych, malowanych proszkowo.
 • Przy właściwym użyciu nie pozostawia śladów.
 • Regularne mycie preparatem ułatwia kolejne mycia.

Dodatkowe informacje

Ilość kilogramów

3kg, 5kg, 10kg, 15kg

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

ZAGROŻENIA I REAKCJE

 • H304 – Połkniecie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • EUH 066 – Powtarzające się narażanie może powodować wysłużenie lub pękanie skóry.
 • P301+P310 – W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
 • P331- Nie wywoływać wymiotów.
 • P405 – Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów.

SPOSÓB UŻYCIA

 • Wstrząśnij butelką.
 • Spryskać czyszczona powierzchnie, pozostawić na kilka minut, a następnie spłukać obficie wodą.

Pozostałe wskazówki znajdują się na karcie informacyjnej oraz karcie bezpieczeństwa produktu.
Karta dla personelu medycznego dostępna pod telefonem 048 661100120.

SKŁAD

 • Węglowodory, C10-C13, N-ALKANY, IZOALKANY, CYKLICZNE, AROMATYCZNE <2%.